Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 40 yıldır çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen TBD etkinlikleri sizlerin de katkısıyla markalaşmış, sektörel bir sahiplikle sektör zirvesi ve şenliği haline gelmiştir.

Bilgi Teknolojilerinde yaşanan değişimler toplumların yaşam biçimlerini, kurumların ve sektörlerin birbirleriyle iletişimlerini etkilemektedir. Sektörlerin birbirleriyle etkileşimi yerel düzeyde rekabet koşullarını artırmakta, istihdam açısından önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Bilişim Sektöründe çalışan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki gelişimi ve dayanışmalarını geliştirmek amacıyla ana teması “Bilişim Teknolojileri ve Gelecek Öngörüleri” olan “Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY)” düzenlenecektir. Bu yıl 19.sunu yapmayı planladığımız BİMY etkinliğimiz 29 Mart – 01 Nisan 2012 tarihleri arasında Gloria Golf Resort Hotel‘ de gerçekleştirilecektir.

http://bimy.tbd.org.tr/


    Facebook Manisa Bilisim   Twitter Manisa Bilisim
  • Manisa Valiliği
  • Celal Bayar Üniversitesi
  • Manisa Belediyesi
  • Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü