MANİSA BİLİŞİM
www.manisabilisim.org
Genel Tanıtım
İnternet ve bilişim teknolojileri, sanayi devriminden de önemli bir gelişmeyi temsil etmekte ve yaşamın tüm boyutlarını; çalışma, üretim, ticaret, iş yapma, eğlence, öğrenme, yönetim biçimlerini köklü olarak değiştirmektedir. Bu değişim; ekonominin yapısını, ülkenin rekabet gücünü, insan gücü gereksinimi, profilini, mesleklerin yapısını değiştirmeye başlamıştır. Birey; üretici ve tüketici olarak önem kazanmış, bilginin oluşturduğu katma değer giderek artmıştır. Bilgi, bilim, teknoloji, Ar-Ge, entelektüel emek öne çıkmaya başlamış ve bir üretim faktörü olarak yerini almıştır. Bu değişim ile bilim, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sarmal bir şekilde birbirini tetiklemektedir. Bilişim teknolojileri ve internet, bu değişimin taşıyıcısı, hazırlayıcısı, geliştiricisidir.Gelişmiş ülkelerde ekonomi, devlet yönetimi, kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, yaşamın pek çok boyutu, internet ve bilişim teknolojilerine odaklanmış, bunun sonucunda ekonomide verimlilik kayda değer bir biçimde artmıştır. Türkiye de son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla bu yolda hızla ilerlemektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi her alanda olduğu gibi bilişim ve internet teknolojileri alanında da öncülük görevini üstlenerek Manisa’nın bilişim alt yapısının bugünü ve geleceğine yön verme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu görevi Manisa ilinde bilişim alanında gerek direkt gerekse dolaylı yoldan hizmet veren veya alan tüm kurumları ve bireyleri bir araya getirerek sürdürmektedir. Bu bağlamda Manisa Bilişim oluşturulmuş ve Manisa ilindeki kurum ve bireyleri içine alarak çalışmalar yapmaktadır.Bilişim alanında yapılan çalışmalar bir çok il ve ilçede örnek alınmaya başlanmış ve Türkiye çapında ses getirmiştir. Manisa bilişim Manisa ilindeki etkisinin yanında Türkiye çapında bilişim etkinliklerinde adında sıkça söz ettirmekte olup yapılan organizasyonlarda söz sahibi bir konuma gelmeye başlamıştır.Amaçlar

• Manisa ilinde bilişim alanındaki tüm unsurları bir araya getirmek.
• Manisa ilinde bilişim alanındaki sorunları tespit etmek, ortak çözüm önerileri getirmek, ortak politikalar belirlemek. Türkiye genelindeki kurum, organizasyon ve bireylerle iletişim sağlamak,
• Kurumların ve bireylerin imkânlarını birleştirmek,
• Bilişim alanında eğitici ve geliştirici çalışmalar, seminer, panel vb. etkinlikler düzenlemek.
• Başta üniversitemiz öğrencileri olmak üzere genç kuşağın bilişim alanında daha bilinçli şekilde yetişmesini sağlamak.

Manisa Bilişim Kimlerden Oluşmaktadır?

Manisa Bilişim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde ve koordinasyonunda hızla büyüyen bir yapıya sahiptir. Bu anlamda çeşitli şekillerde diyaloga geçilen, destek alınan kurum ve bireylerle ilişkiler sürekli olarak geliştirilmekte ve devam ettirilmektedir. Şu ana kadar Manisa Bilişim adı altında ortak hareket edilen Manisa’daki önemli kurumlar yönetim bazında Manisa Bilişim’e sahip çıkmaktadır.

Destekleyen ve Sponsorlar

Manisa Bilişim tarafından çeşitli şekillerde diyaloga geçilen, destek alınan Türkiye çağında kurum, organizasyon ve bireylerle ilişkiler sürekli olarak geliştirilmekte ve devam ettirilmektedir. Manisa Bilişim faaliyetlere başlamadan önce tüm bu kurumlarla düşüncelerini paylaşmış ve yapacakları konusunda destek sözü alarak harekete geçmiştir.

Şu ana kadar bu bağlamda destek alınan kurumları şu şekilde sıralayabiliriz:

• LKD
• Microsoft Türkiye
• TÜBİSAD
• TOBB
• İNETD
• TÜBİDER
• TBD
• Vestel
• Doruk Koleji
• Ülkem Koleji
• Manisa Tasarım
• Meridyen Bilişim
• Elfa Bilgisayar
• İlkserver
• Canon
• Servodata
• Mavi Piksel
• FOİ
• HERMES
• DERECE YAZILIM
• HELYUM
• CANON
• EXPER
• EFESNET

RAKAMLARLA MANİSA BİLİŞİM

• 1 Sempozyum
• 6 Panel
• 50 seminer
• 6 Web Tasarım Yarışması
• 75 Konuşmacı
• 200 haber
• 400 Facebook üyesi
• 700 yarışmacı
• Tüm etkinliklere binlerce katılımcı


    Facebook Manisa Bilisim   Twitter Manisa Bilisim
  • Manisa Valiliği
  • Celal Bayar Üniversitesi
  • Manisa Belediyesi
  • Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü